• info@babygoat.com.tr
  • +90 (212) 670 17 17

Çiftliğimizden

Ürünler içine giren hammaddenin kalitesine bağlı olarak değerlenmektedir. Konu çocuk beslenmesi ve gelişimi ise süt elbette ki en önemli besin kaynağıdır. Bu nedenle sütün hangi kaynaktan, hangi koşullarda beslenen ve yaşayan hayvanlardan alındığı büyük öneme sahiptir. Sütün kalitesi hayvanların doğum, yaşam ve beslenme süreçlerindeki durumlara bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Sağım ve depolama sonrası üretime kadar giden yolda da hijyen kurallarındaki her türlü kaliteli prosedür uygulamaları ile süt en saf ve temiz hali ile tüketilmeye hazır hale gelmektedir.

KEÇİCİK® çiftliği 30 dönüm arazi üzerinde konuşlandırılmıştır. Çiftliğimiz İsviçre’nin Saanen ırkı keçi popülasyonundan oluşmaktadır. Tüm kayıtları tutulan ve sürekli gözlem altında bulunan keçilerimiz sanayi bölgelerinden ve şehrin kirli havasından uzak, stressiz, gürültüsüz doğal ortamlarında yaşamaktadırlar. Şirketimize ait tarım arazilerinde yine kendi kontrolümüzde ekim ve biçimleri yapılan doğal otlarla beslenmektedirler. Otomatik makinalar ile el değmeden sağılan sütün kalitesi her sağım sonrasında laboratuvarlarımızda kontrol edilerek bebek sütü ve devam sütü formülüne uygun kriterlerde olup olmadığı saptanmaktadır.